Про деякі питання проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу в 2016 році.

Шановні колеги!

          Внесені зміни до додатку 2 наказу Мінагрополітики України від                20 лютого 2013 року № 115 «Про затвердження Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 року за № 435/22967 (zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0435-13).

ОСОБЛИВУ УВАГУ ЗВЕРТАЄМО НА НОВУ ФОРМУ додатку 2 (пункт 6) АТЕСТАЦІЙНОГО ЛИСТА (нижче додається разом з наказом)!

Згідно наказу, атестаційна комісія з надання фізичним та юридичним особам права на виробництво та реалізацію:

добазового та базового насіння, вихідного та базового садивного матеріалу багаторічних і однорічних рослин, культури меристем (in vitro) - утворюється наказом Державної інспекції сільського господарства України;

сертифікованого насіння, гібридів першого покоління, сертифікованого садивного матеріалу багаторічних і однорічних рослин - утворюється наказом територіальних органів Державної інспекції сільського господарства України.

Для забезпечення проведення атестації в поточному році прошу звернути увагу на наступне.

  1. 1)Суворо дотримуватись вимог Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу (далі - Порядок). Обов’язкова наявність всіх документів, що передбачені пунктом 3.2. Порядку. (Особлива увага на наявність копій сертифікатів на насіння та/або садивний матеріалу (разом з копіями атестатів або свідоцтв),  що буде використовуватись для виробництва насіння та/або садивного матеріалу).
  2. 2)В атестаційній справі повинен міститись Опис документів, в якому зазначені число, місяць, рік  прийому документів, відповідальна особа.

У разі відсутності повного пакету документів, заява повинна залишитись без розгляду.

  1. 3)Документи необхідні для проведення атестації на право виробництва добазового, базового та сертифікованого насіння і садивного матеріалу та формування Реєстру виробників у заявників приймати в двох примірниках (один примірник залишається в територіальному органі інший передається до Держсільгоспінспекції України).
  2. 4)Приймати копії ліцензій, ліцензійних договорів на право використання сорту та сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал завірених заявником. У разі якщо заявник є власником сорту, додавати копію відповідного свідоцтва про державну реєстрацію сорту або копію, патенту на сорт рослин.

Звернути особливу увагу на термін дії ліцензійних договорів та об’єми виробництва насіння і садивного матеріалу, зазначені в них (не приймати ліцензійні договори для культур ярого типу розвитку термії дії яких закінчується в травні-червні 2016 року - це минулорічні угоди).

  1. 5)Від заявників фізичних осіб - підприємців обов’язково брати згоду на збір та обробку персональних даних.

 Відповідно до рекомендованого графіка прийому документів (додаток 1),

          - надавати до Держсільгоспінспекції України:          

          - результати проведення атестації фізичних та юридичних осіб на право виробництва та реалізації сертифікованого насіння, гібридів першого покоління, сертифікованого садивного матеріалу багаторічних і однорічних рослин, разом із  протоколом та (додатком 2).

          - матеріали для проведення атестації фізичних та юридичних осіб на право виробництва та реалізації добазового та базового насіння, вихідного та базового садивного матеріалу багаторічних і однорічних рослин, культури меристем (in vitro) разом із супровідним листом та додатками 3,4 .

          7. Всі заяви про унесення змін до документів на право виробництва сертифікованого насіння та садивного матеріалу надсилаються до відповідного структурного підрозділу територіальних органів Держсільгоспінспекції України, який розглядає їх, оформляє відповідним протоколом засідання атестаційної комісії та надсилає до Держсільгоспінспекції України.

          Доповнення та зміни  до документів на право виробництва добазового та базового насіння та садивного матеріалу надсилаються разом із супровідним листом.

          10. Для оперативного формування наказу про включення заявників до Реєстру виробників всі матеріали (протокол засідання атестаційної комісії, перелік заявників які рекомендовані до включення в Реєстр виробників, із зазначенням їх виробничої програми або яким відмовлено у внесенні) надавати в паперовому та електронному вигляді (по формі аналогічно з минулим роком).

У разі виникнення питань звертатись до відділу атестації виробників насіння, садивного матеріалу та охорони прав на сорти рослин Департаменту контролю насінництва і розсадництва Держсільгоспінспекції України за телефоном (044) 232-94-63.

 

16011.jpg